Skip to main content

Ultralyd

Hvad er ultralyd?

Vores fagfolk finder selv de mindste utætheder ved hjælp af ultralyd

Ultralyd har flere forskellige funktioner. Hos Dansk Infrarød Inspektion udfører vi opgaver hvor luftbåren ultralyd skal benyttes. Luftbåren ultralyd opfanges via mikrofon. Opgaver hvor der bruges udstyr til at opfange luftbåren ultralyd, kunne blandt andet være på trykluftinstallationer hvor utætheder skal identificeres, opgaver ved højspændingsanlæg hvor der skal detekteres ”korona”, eller til kontrol af tilstanden på roterende anlæg ved maskinanlæg. 

Dansk Infrarød Inspektion råder over noget af det bedste udstyr på markedet når det kommer til detektering af utætheder med ultralyd. Ultralyd behøver ikke kun benyttes til at finde fejl eller problemer, men bør også bruges forebyggende inden problemet opstår. Kontakt os gerne hvis du står med et problem, ønsker forebyggende service med en inspektion, eller blot har spørgsmål til ultralydsinspektioner. 

Hos Dansk Infrarød Inspektion står vores dygtige fagfolk altid klar til at hjælpe dig. 

 

 


Højspændingsanlæg

Ultralyd kan anvendes til at detektere ”korona” som er en krybestrøm der dannes på beskidte isolatorer på højspændingsanlæg. Koronaen ses ofte som svagt lysende elektriske udladninger. Spontane koronaudladninger er særdeles omkostningstunge grundet ganske store elektriske tab og de er derfor uønskede. Når koronaudladningerne skal detekteres gøres dette ofte som supplement til termografi.   

Trykluftanlæg

Ultralyd kan anvendes til at finde utætheder, store som små, i trykluftinstallationer. Det kan være en god ide at få gennemgået sine trykluftinstallationer en gang hvert halve år, da sådanne utætheder kan koste dyrt på elregningen. Når inspektionen af anlægget er foretaget og der er lokaliseret utætheder med ultralydsinstrument, kan der beregnes en økonomisk konsekvens for hver lækage. Erfaringer viser, at udgifter ved at have lækagerne langt overstiger udgifterne ved at få dem udbedret.