Skip to main content

Termografi

Hvad er termografi?

Vi guider dig igennem termografiens verden 

Alle faste genstande der er varmere end det absolutte nulpunkt, som er -273,15 grader C, udstråler infrarød stråling.
Termografisk udstyr er avanceret værktøj, som er i stand til at se og omsætte den infrarøde stråling til farvebilleder, hvor farverne repræsenterer temperaturer.

Termografering kan bruges til ufatteligt mange ting. Termografering kan eksempelvis afsløre, hvor varmen slipper ud af bygningen, eksempelvis pga. utætte vinduer, manglende isolering eller kuldeboer. Desuden kan termografering bruges til at finde lækager på fjernvarmerør, eller til at finde fejl på el-tavler, som kan føre til overophedning, kortslutning og i sidste ende måske brand.

Hos Dansk Infrarød Inspektion har vi flere års erfaring og viden inden for opgaver med termografering, og vi har derfor prøvet det meste. Vi råder over det nyeste udstyr, og vores operatører er udannet til at løse alle former for opgaver. Så har du et problem som termografi måske kan være med til at løse, så tøv ikke med at kontakte os. Ingen opgave er hverken for stor eller for lille.  Vi udarbejder som altid en forklarende og fyldestgørende rapport til dig, og hjælper dig videre i processen, hvis der skulle behov for dette. Har du spørgsmål eller er du interesseret i at vide mere, så kontakt os gerne for råd og vejledning.


El-termografi

Det er vigtigt med en høj driftssikkerhed for sin virksomhed, og netop derfor benytter mange virksomhedsejere sig af el-termografering, da dette kan bruges som et værktøj til at opretholde en høj driftssikkerhed. Ved at benytte sig af muligheden for termografering af sit el-anlæg, kan man se begyndende fejl og afvigelser, og dermed udbede disse inden de udvikler sig til eksempelvis en brand eller kortslutning. Ved at kende til fejlene i tide, er det ligeledes muligt at planlægge et eventuelt driftsstop for at få udbedret afvigelsen eller fejlen. Hos nogle virksomheder er det endda et krav fra forsikringsselskabets side, at der foretages termografering af bl.a. el-tavler hvert år, for at sikre, at disse er i forsvarlig stand.

Det er muligt at termografere alle elektriske anlæg som er tilgængelige. Man bør være opmærksom på, at der kan være visse ting som bær afmonteres førend undersøgelsen kan finde sted. En termografisk undersøgelse er den eneste metode til berøringsfri temperaturmåling af overfladetemperatur på de elektriske komponenter.

El-termografi er autorisationskrævende arbejde. Hos Dansk Infrarød Inspektion er vi indehaver af samtlige autorisationer, og vi har derfor tilladelse til at udføre arbejdet. 

Bygningstermografi

Bygningstermografi er en undersøgelse af din bygning, som foregår med et avanceret infrarødt kamera, som viser temperaturerne på bygningens overflader. En bygningstermografisk undersøgelse kan bruges til at vise, hvor i bygningens klimaskærm der er eventuelle uregelmæssigheder. Det kunne eksempelvis være utætte vinduer eller manglende isolering i ydervæggene. Alt dette kan ses uden at der skal foretages destruktive indgreb i bygningen. En termografisk undersøgelse af din bygning kan dermed danne grundlag for en energioptimeringsplan. Med en plan for energioptimeringsmulighederne i din bygning, har du mulighed for at udbedre problemer med eksempelvis utætheder og kuldebroer, og dermed spare penge på den årlige varmeregning.

Du skal være opmærksom på, at det som hovedregel er bedst at termografere jo koldere det er udenfor, da der skal være en vis temperaturforskel mellem inde og ude. I Danmark udføres bygningstermografi som udgangspunkt i månederne november til april.  Desuden skal vejr- og vindforhold være rigtige, da for meget vind kan give misvisende billeder. Bygningstermografi udføres som udgangspunkt indefra, da det er bedre at lokalisere uregelmæssigheder indefra end udefra.

Inspektion af fjernvarme

En termografiinspektion af et nyt ledningsnet kan være med til at kvalitetssikre det færdige arbejde, ligesom det efter 5 år, 10 år, osv. kan være en fordelagtig ide at få tjekket status på nettet med en termografisk undersøgelse. Her kan det tjekkes, om tilstanden af isoleringen stadig er i orden, eller om den er blevet dårligere ved eksempelvis samlinger/muffer, og da det kan være omkostningstungt at have et fjernvarmenet med dårlig isolering, kan udgifterne til en fjernvarmeinspektion hurtigt være tjent ind.

Med en termografisk undersøgelse kan det desuden lokaliseres, hvis der skulle være en eller flere utætheder på fjernvarmenettet. Med en sådan undersøgelse kan uheldsstedet hurtigt og præcist lokaliseres, således problemet hurtigt kan blive løst.

Reparation af el-varmekabler

Har du et elvarmekabel som uheldigvis er blevet beskadiget mekanisk, mangler gennemgang eller noget helt tredje, så har vi mulighed for at lave fejlsøgning på kablet, og på denne måde lokalisere fejlstedet helt nøjagtigt. Ved opstart af en opgave bliver der først udført en visuel inspektion af den fejlramte installation, og herefter fejlsøger vi på kablet. Vi fejlsøger og reparerer alle typer elvarmekabler.  Foruden fejlsøgning, lokalisering og reparation af elvarmekabler, udfører vi også opmærkning af elvarmekabler, fejlsøgning af elvarmekabler i vaskehal, frysehuse, brovægte osv., samt syns- og skønssager vedr. gulvarmekabler.