Skip to main content

Ledningssøgning

Hvad er ledningssøgning?

Vi opmåler og afmærker ledningerne, hvad enten det er inde eller ude

Står du i den situation, at der skal laves en opgravning i et område, hvor der kan risikere at ligge ledninger? Så kontakt Dansk Infrarød Inspektion, og vi hjælper dig med at spore og opmærke ledningerne.

Det kan ved eksempelvis en opgravning i terrænet være hensigtsmæssigt korrekt at kende ledningers præcise placering, inden gravearbejdet påbegyndes. På denne måde undgås det, at man laver skade på ledningerne og forlænger/forsinker arbejdet.  Vi opmærker altid med markeringsmaling eller markeringspæle under ledningssøgningen, således du har de bedste forudsætninger for at undgå ledningerne.

Ved kabler og metalliske ledninger er det nok at have adgang til ledningen/kablet i den ene ende, således der kan sættes en tone på, hvorefter ledningen/kablet kan lokaliseres med stor præcision. Ved plastledninger er det ikke muligt at påsætte en tone, og det vil derfor være nødvendigt eksempelvis at føre en sonde ind igennem røret. På denne måde kan der sættes en tone på den gennemførte ledning, og derefter kan placeringen af plastledningen lokaliseres.

Ved elkabler med fejl til jord råder Dansk Infrarød Inspektion over specialudstyr, som kan lokalisere fejlstedet i jorden med særdeles stor præcision.

Har du spørgsmål til ledningssøgning står vi altid klar med råd og vejledning. Dansk Infrarød Inspektion har mange års erfaring inden for ledningssøgning, og vi tager gerne imod alle former for opgaver inden for ledningssøgning, hvad enten det er store eller små. 

 


Jordlagte ledninger

Hvis du ikke har noget kendskab til kortlægningen af ledningsnettet netop dér i terrænet hvor der skal graves, så vil det være hensigtsmæssigt bedst at få lavet en ledningssøgning for at undgå ødelagte ledninger. Ved eksempelvis en lækagesporing på en vandledning eller fjernvarmeledning, kan det være nødvendigt at kende den nøjagtig placering af ledningen i terrænet, inden en sporing påbegyndes.

Vi kan med vores specialudstyr udføre ledningssøgningen og finde den nøjagtige placering af ledningen eller lednings tracéen i terrænet. Vi opmærker og/eller måler altid ledningerne op, således du på bedst mulig vis kan komme videre. 

Indvendige ledninger

Hvis du ikke har noget kendskab til kortlægningen af ledningsnettet netop dér hvor gulvet skal brydes op, så vil det være hensigtsmæssigt bedst at få lavet en ledningssøgning for at undgå ødelagte ledninger. Ved eksempelvis en lækagesporing på en vand- og varmeinstallation, kan det være nødvendigt at kende den nøjagtig placering af installationen i gulvet, inden en sporing påbegyndes.

Vi kan med vores specialudstyr udføre ledningssøgningen og finde den nøjagtige placering af ledninger i gulvkonstruktionen. Vi opmærker og/eller måler altid ledningerne op, således du på bedst mulig vis kan komme videre. 

Svag- & stærkstrømskabler

Hvis du ikke har nogen kendskab til kortlægningen af ledningsnettet netop dér i terrænet hvor der skal graves, så vil det være hensigtsmæssigt bedst at få lavet en ledningssøgning for at undgå ødelagte ledninger. Ved eksempelvis en fejl på et kabel ude i terrænet til udvendig lys, eller en fejl på en stikledning, har vi mulighed for at kunne opmærke ledningstracéen.

Derefter udfører vi en fejlsøgning og lokaliseret fejlstedet med stor nøjagtigt, såfremt der er en fejl i forhold til neutral jord ved kablet.