Skip to main content

Indeklima

Hvordan er dit indeklima?

Vi rådgiver dig, så du får det bedste indeklima

Det er vigtigt at have et godt indeklima, da vi opholder os en stor del af livet indendørs. Dårligt indeklima kan skyldes flere forskellige problemer som eksempelvis for høj fugtighed eller CO2-niveau, trækgener, luftens kvalitet eller forkert temperatur. Hvad enten du er hjemme eller på arbejdspladsen, så skal indeklimaet være i top, da dårligt indeklima kan føre til sygdom, ubehag og/eller nedsat produktivitet.

Gode råd til et godt indeklima:

  • Luft ud tre gange dagligt i 5 – 10 minutter
  • Varm hele boligen op til 20 – 23 grader i fyringssæsonen
  • Tænd emhætten når du lavet mad, og lad den køre 10 minutter efter
  • Tør ikke tøj indendørs
  • Undgå møbler direkte op ad kolde ydervægge, da det skaber kondens
  • Sørg for en god luftcirkulation i huset, ved at holde alle døre åbne, men hold dog badeværelsesdøren lukket når du bader
  • Sørg for grundig rengøring

Hos Dansk Infrarød Inspektion har vi stor erfaring inden for indeklimaundersøgelser, og vi hjælper gerne, hvis du oplever problemer i dit hjem eller din virksomhed. Da dårligt indeklima kan skyldes flere forskellige faktorer, tilbyder vi en bred vifte af indeklimaundersøgelser. På denne måde sikrer vi, at de undersøgelser som foretages er rette mod netop dit problem. 


Online datalogning

Ved online datalogning kommer vi hjem til dig eller ud i din virksomhed og opsætter dataloggere til måling af temperatur og fugtighed i et givent lokale. Dataloggerne skal være opsat over en længere periode for at give det korrekte billede af indeklimaet, og vi kan følge logningen af data hjemme fra vores kontor. Når logningen er færdig kommer vi og henter dataloggerne, og vi udarbejder herefter en beskrivende rapport ud fra de data vi har fået.  Viser det sig at der er registreret et problem hjælper vi dig selvfølgelig trygt videre i processen.

Fugtmålinger

Føler du at du oplever problemer med for høj eller for lav fugt i boligen eller virksomheden, så kommer vi gerne ud og laver fugtmålinger. Den relative fugtighed bør året rundt ligge på 25 – 65 %. En for høj luftfugtighed kan bl.a. være grobund for husstøvmider og skimmelsvamp, mens en for lav luftfugtighed kan føles ubehagelig og være med til at skabe dårlig trivsel. Vi vejleder dig gerne og giver gode råd, hvis din bolig eller virksomhed har problemer med enten for høj eller for lav fugtighed.

CO2-målinger

Det er vigtigt, at CO2-indholdet i luften holdes på et niveau som ikke er for højt. Manglende udluftning, for mange personer i et lokale eller sundhedsskadelige dampe fra byggematerialer, kan være skyld i ubehag i form af eksempelvis hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. 

Bygningsreglementet foreskriver, at ventilationen skal kunne holde CO2-niveauet under 1000 ppm i bygninger, hvor personer er den væsentligste forureningskilde. Dette kunne eksempelvis være et klasselokale. I privatboliger er der ingen krav ift. CO2-niveau, men det anbefales, at niveauet ligeledes holdes under 1000 ppm, da en forurening over dette niveau vil være til gene for velfærden i boligen.

Radonmålinger

Radon er en radioaktiv gasart, som kommer fra jorden og trænger ind i bygninger gennem selv de mindste revner i konstruktioner mod jorden. Der er forskel på i hvilken region i Danmark du er bosat, ift. hvor stort et problem radon er, men radon udgør en risiko i hele landet. Radon er hvert år skyld i flere hundrede lungekræfttilfælde, og det er derfor vigtigt at få undersøgt boligen eller virksomheden for radon. Radon kan hverken ses, lugtes, smages eller føles, og det er derfor vigtigt at få professionel hjælp. Har du mistanke om radon i boligen eller virksomheden, eller ønsker du blot vished, så kontakt os gerne for et tilbud.

Det er fra de danske myndigheders side anbefalet, at radonmålinger foretages i fyringssæsonen,  da koncentrationen af radon i boligen normalt er højest om vinteren.