Skip to main content

ELEFTERSYN

Hvad er et eleftersyn?

Vores erfarne elektriker gennemgår din ejendom fra A – Z, så du undgår overraskelser

Ved et eleftersyn bliver alle husets elinstallationer gennemgået. Under gennemgangen bliver der, stikprøvevis, åbnet nogle af elinstallationerne for at kunne se, hvordan det ser ud bag ved installationerne. Et eleftersyn har til formål at afdække eventuelle funktionsfejl ved installationerne samt ulovlige forhold, som på nuværende, kortere eller længere sigt kan indebære en risiko af større eller mindre grad.

Ved et eleftersyn besigtiges ejendommen elinstallationer. Ved gennemgangen bliver følgende gennemgået og kontrolleret:

  • Eltavler
  • Kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
  • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
  • Lavvolts- samt 230V spot installationer
  • Elinstallationernes antal og dimensionering
  • Beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele (jording mm)


Hver gang der ved gennemgangen bliver identificeret et ulovligt forhold og/eller en funktionsfejl, gives en karakter der svarer til, hvor alvorligt forholdet er. Dette bliver registreret i den endelige rapport, som udarbejdes efter besøget.  

Har du spørgsmål til eleftersyn, besigtigelsen eller rapporten, så kan du altid kontakte os for svar og rådgivning. At lave eleftersyn er autorisationskrævende arbejde, og Dansk Infrarød Inspektions elektriker er autoriseret og certificeret, og har dermed tilladelsen til at udføre eleftersyn.  


Typiske fejl på eltavler

Når der udføres eleftersyn i en bolig er det typisk ved eltalven de fleste fejl ses. Nogle af de typiske fejl er forkert eller manglende opmærkning omkring tilhørsforhold på eltavlen, manglende mærkning omkring maksimal sikringstørrelse, samt itu og utilgængelig tavlekapsling. Når eltavlen gennemgås testes det desuden, om RCD-afbryden (tidligere HFI eller HPFI) virker med installationstesteren.

Men hvad er forskellen på en gammel HFI afbryder og en ny HPFI (RCD)? En HFI udkobler kun ved AC fejlstrømme. I dag har vi mange hvidevarer og elektronik tilkoblet i vores hjem, og der vil ved disse kunne forekomme fejlstrømme, som er pulserende DC strøm. Sådanne fejl vil en gammel HFI afbryder ikke udkoble, hvilket er problematisk, da disse fejl kan være farlige for både mennesker og dyr. En ny HPFI afbryder vil derimod udkoble ved fejlstrømme ved både AC og DC strøm. I dag benævnes en HPFI afbryder som RCD afbryder efter de nye standarter DS/HD 60364-serien.

Indbygningsspot

Ved indbygningsspot, både lavvolt og 230 volt, opleves der ofte problemer, når disse gennemgås i forbindelse med et eleftersyn. Der bør derfor være ekstra fokus når sådanne installeres.

Når der installeres lavvoltsspot, skal der foreligge en oversigtstegning over installationen. Såfremt der ikke foreligger den lovgivningskrævede oversigtstegning, vil dette blive betragtet og noteret som en fejl. Det tjekkes desuden om transformeren er fatsgjort og tilgængelig, om lampen er fri for brandtilløb, samt om belysningen og ledningsmaterialet er placeret og udført efter fabrikantens anvisninger.

Ved installation af 230 volt indbygningslamper/spot skal leverandørens anvisninger ligeledes følges, ligesom det skal tjekkes, om lampen er fri for brandtilløb og om ledningssamlinger er foretaget korrekt. Det skal desuden gennemgås, om de monterede safebox er store nok i forhold til effekten i lampen/spotten.

Den øvrige installation

Ved den øvrige installation i boligen gennemgås det, om antallet af stikkontakter stemmer overens med opførelsestidspunktet, da der er lovgivning for antallet af disse i forhold til opførelsestidspunktet. Desuden tjekkes det om der er virksom jordforbindelse i samtlige stikkontakter, ligesom det tjekkes, om stikkontakterne i køkkenet er fordelt på to grupper. Dette blev dog først et krav efter 1. januar 2003, så hvis din bolig er bygget eller ombygget efter denne dato skal kravet være opfyldt. Er boligen bygget eller ombygget før denne dato kan der ses bort fra kravet.  

Mere information

Ønsker du mere information omkring elinstallationer, eleftersyn og lovgivningen herom, så klik videre på linkene nedenfor:

Love og regler omkring eleftersyn: http://eleftersynsinfo.dk/love-og-regler

Bekendtgørelse omkring sikkerhed og drift: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=183511

Håndbog for elinstallatørvirksomheder: http://eleftersynsinfo.dk/sites/default/files/Håndbog%20revision%205_1.pdf