Skip to main content

Drone inspektion


Drone inspektion af bygninger er i dag et godt værktøj til at kunne foretage inspektionen i højden af alle former for bygninger og installationen. Alternativet til en visuel inspektion kan være at der skal anvendes en lift til at inspicere en bygning fra.

Inden inspektion udføres er det drone Pilot ansvar at søge alle relevante oplysning hvor drone inspektionen ønske udført, om der er nogen form for begrænsninger så som lufthavn, hems, osv. på Dronezone.

Der udarbejdes en skriftelig plan for inspektionen, som medbringes ved selve inspektionen og kan forevises til relevante myndigheder så som Politiet osv.

se på følgende link: https://www.droneregler.dk/dronezoner

Drone Pilot skal også elektronisk gemme sin log fra hver flyvning og opbevare denne sikkert, da Trafikstyrelsen kan forlange denne.

Som professional virksomhed skal man også have en lovpligtig drone ansvarsforsikring for at overholde dansk lovgivning.

Termografi inspektion

Tekst er på vej.

Kontrol af solcelleanlæg

Tekst er på vej.