Skip to main content

BlowerDoor

Hvad er en BlowerDoor Test?

Vi tjekker om din bygning er lufttæt med en BlowerDoor test

Med en BlowerDoor test kan vi måle lufttætheden i din bolig, institution eller dit erhvervslokale. Siden 1. april 2006 har det været lovpligtigt at kontrollere tætheden i nye bygninger, og undersøgelsen skal foretages af en uvildig og kvalificeret tryktester.

Tæthedsundersøgelsen udføres altid i forbindelse med et nybyggeri for at sikre et godt indeklima uden trækgener og varmetab, men hvis der opstår problemer med træk senere hen, kan det være nødvendigt at udføre den på ny. Det kan for eksempel være, hvis dit byggeri er blevet færdiggjort i sommerhalvåret, og du opdager problemer med opvarmning i boligen i vinterhalvåret.

Bor du i et ældre hus, kan det være en god ide at få udført en BlowerDoor test, hvis dit varmeforbrug er stort, og du har mistanke om, at der kan forefindes utætheder.

Dansk Infrarød Inspektion har arbejdet med Blowerdoor siden 2002, hvor systemet blev lanceret på det danske marked, og vores virksomhed var blandt de første til at blive certificeret. Dansk Infrarød Inspektion udfører Blowerdoor tests på både private enfamiliehuse, store virksomheder og alt derimellem. Virksomheden råder over udstyr til at teste bygninger på op til 20.000 m2, og der er dermed ingen opgaver som er for store eller for små. 


Fortest & sluttest

En BlowerDoor fortest er en kvalitetssikring, som vi kan udføre, når du er ved at være færdig med dampspærrearbejdet i din nye bygning. Det gør det muligt at opdage utætheder tidligt i byggeprocessen og udbedre dem undervejs. Således opdages eventuelle fejl tidligt i processen, og du slipper for dem i slutningen. En sluttest udføres når din bygning er færdiggjort. Denne test er dokumentation for at byggeriets lufttæthed er i orden og godkendt efter reglerne. Vi udarbejder som altid en fyldestgørende rapport til dig, hvad enten det er en fortest, en sluttest eller noget helt tredje du skal have foretaget.  

Specialopgaver

Hos Dansk Infrarød Inspektion tager vi med glæde imod forespørgsler på specialopgaver. Det kan eksempelvis være BlowerDoor tests i operationsstuer, sportsarenaer, store bygninger, test af branddøre osv. Kontakt os gerne for yderligere information om vores tæthedsmålinger.