• Fejl ved QSA-afbryder

 • Gruppe Afb. TYTAN

 • Maksimalafbryder Lasker Iron

 • Fejl QA-afbryder

 • Fejl QA-afbryder Iron

 • Maksimalafbryder Lasker

 • Fejl ved QSA-afbryder

phone.png     mail.png

TERMOGRAFI

El-termografi

Alle faste genstande der er varmere end det absolutte nulpunkt, der er -273,15 grader C, udstråler infrarød stråling.
Termografisk udstyr er et avanceret værktøj, som er i stand til at se og omsætte den infrarøde stråling til farvebilleder, hvor farverne repræsentere, temperaturer.

Hvorfor udføre man el-termografi?

 • Idagens Danmark er det meget vigtigt med en høj drift sikkerhed for sin virksomhed, derved anvender mange virksomhedes ejere el-termografi som et værktøj i sin vedligeholdelse plan, til at opretholde en høj drift sikkerhed.
 • Ved brug af termografi har man en mulighed for at spotte begyndende fejl ved sit el-anlæg, og få spotte afvigelser/fejl udbederet inden de udvikle sig til en brand/kortslutning, samt kunne planlægge driftstop for udbedring af afvigelser/fejl.
 • Hvis man sammenline (el-termografi af sit el-anlæg) lidt med sin bil, så køre man også på værksted, for at få kontrollere sine bremsere, skiftet olie på sin motor, osv for at kunne køre problemfrit. Man køre ikke til at bilen ikke længere kan bremse, eller til motoren går i stykker og skal udskiftes.
 • Mange virksomhedsejere har den opfattelse at når elektrikeren er færdig med elinstallationen, og sat i drift, så kan det køre evigt uden vedligeholdelse.

Hvad er el-termografi?
Termografering af El-tavler og El-anlæg (lav-og højspænding):

 • Man kan termografere alle elektriske anlæg, der umiddelbart er tilgængelige.
 • Ved en undersøgelse kan der være nogle ting der bør afmonteres, før undersøgelsen udføres.
 • Termografi er den eneste metode til berøringsfri temperaturmåling af overfladetemperatur på de elektriske komponenter.

Ved et elektrisk anlæg der er i drift, vil der blive afsat noget energi i de elektriske forbindelser:

 • De steder, hvor der mod forventning skulle være nogle opvarmninger, vil man med et termografisk udstyr kunne detektere dette ved de elektriske forbindelser, og verificere om opvarmningen er normale for punktet/komponenten eller unormal.
 • En termisk fejl kan også benævnes som en afvigelse.

Hvilke typer fejl der typisk observeres ved inspektion af et nyt idriftsat el-anlæg:

 • Defekte El-komponenter.
 • Underdimensionerede installationer eller el-komponenter.
 • Løse forbindelser ved kontaktpunkter eller kabelsko der ikke er monteret korrekt, samt fejl i presning af kabelsko.

Hvor tid skal man have udført en el-termografering?

 • I Danmark er det de forskellige forsikringsselskaber, der sætter kravene til hvor tit at en inspektion skaludføres.
 • Virksomheder der arbejder med trævare eller andet brandbart, er der et krav med inspektion en gang årligt af en certificeret og uvildig virksomhed inden for termografi.
 • I forsikringsverden er det således, at ved trævare virksomheder, er det ikke et spørgsmål om de brænder eller ej, men bare hvornår de brænder.
 • Andre forsikringsselskaber har følgende krav, at det er virksomhedens ejer der har bevisbyrden til at dokumentere ved en skade, at der er termografere en gang årligt og såfremt at ejeren ikke kan dette udløser det en selvrisiko på 10 gange.
 • Har man som virksomhedsejer en selvrisiko på 25.000,00 kr. bliver det til 250.000,00 kr.
 • Forsikring og Pension (F&P) har de sidste år haft meget fokus på at virksomheder der udføre installationsarbejde, ikke selv køre ud og termografere sit eget installations arbejde, man skal være uvildig.
 • Kravet er kommet efter forsikringsbranchen generelt i Danmark, har haft en alt for høj skades procent på erhvervsvirksomheder, derfor har man sat flere tiltag i gang for at forebygge og nedbringe skader ved erhvervslivet.

Når skaden er sket i sin virksomhed?
Har man en virksomhed som bliver udsat for en storbrand, hvor de eksempelvis kan risikere at komme til at ligge stille i 3 måneder eller mere, før en produktion kan køre, er der en øget risiko for at virksomhedens kunder finder andre leverandøre, og pga. skade kan man risikere at virksomheden ikke overleve efter.

Dansk Infrarød Inspektion A/S er en virksomhed der er uvildig og certificeret efter DBI Retningslinje 010-1, 010-2 og 010-3 for el-termografi.

El-termografi og autorisationsregler for el-termografering?

 • For at kunne udføre el-termofotografering af eltavler er det nødvendig at lave indgreb i eltavlen for at fjerne afdækninger. Termograferingen foretages, mens installationerne er i drift og med direkte adgang til spændingsførende dele.
 • El-termografi er omfattet af Lov nr. 401 om autorisation samt de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i lov om autorisation.
 • Dette medfører, at arbejdet kun må udføres af autoriserede elinstallatører. Jf. § 2 stk. 5 må fast tilslutning, frakobling og service tillige udføres af tavlefabrikanter.
 • Ved El-termografi er der efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer 2001, 635.2.1. tale om afprøvning og arbejdet skal udføres efter bestemmelserne i SB afsnit 6, Kapitel 63 Arbejde på eller nær ved elektriske installationer.
 • Der skal 2 personer til opgaver, hvor spændingsførende dele er beskyttet med mere end 63A, jf. SB afs. 6, 637.4.1.Arbejdet med at åbne tavler/afdækninger kræver 2 personer, hvis spændingsførende dele bag afdækninger er beskyttet med mere end 63A jf. SB afs. 6, 637.4.1.637.4 Nødvendigt mandskab.

637.4.1 Ved arbejde på tavleanlæg

Ved arbejde på tavleanlæg under spænding, der udføres af én person, skal der altid findes en anden person så nær ved arbejdspladsen, at den pågældende efter behov hurtigt kan gribe ind. Denne person skal instrueres om, hvordan der bedst muligt kan gribes ind.
De pågældende personer skal instrueres i L-AUS bestemmelserne mindst én gang om året.
Følgende arbejder tillades udført af én person, uden at der er en anden person til stede:

 • Fejlsøgning, justering og måling, hvortil spænding er nødvendig.
 • Opsætning og udskiftning af målere, hvor klemmerne er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A.
 • Arbejde i arbejdsområder, hvor alle spændingsførende dele er beskyttet af overstrømsbeskyttelsesudstyr med en mærkestrøm på højst 63 A.

Kilde Sikkerhedsstyrelsen.
Link til artikel på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Vejledninger-om-elarbejde/El-termografi-og-autorisationsregler-for-el-termografering

 • Fejl ved QSA-afbryder

 • Gruppe Afb. TYTAN

 • Maksimalafbryder Lasker Iron

 • Fejl QA-afbryder

 • Fejl QA-afbryder Iron

 • Maksimalafbryder Lasker

 • Fejl ved QSA-afbryder