• Slide1
 • Slide2
 • 3

phone.png     mail.png

TERMOGRAFI

Bygningstermografi

Alle faste genstande der er varmere end det absolutte nulpunkt, der er -273,15 grader C, udstråler infrarød stråling. Termografisk udstyr er et avanceret værktøj, som er i stand til at se og omsætte den infrarøde stråling til farvebilleder, hvor farverne repræsentere, temperaturer.

Bygningstermografi
Hvad kan man bruge en bygningstermografisk undersøgelse til?

 • Bygningstermografi er en varmeteknisk undersøgelse af dit hus, hvor et avanceret infrarødt kamera viser temperaturerne på bygnings overflader. Bygningstermografering kan anvendes til hurtigt at vise, hvor der er eventuelle uregelmæssigheder i bygningens klimaskærm (ydervægge, vinduer og tag), uden at der skal foretages ødelæggende indgreb (destruktive indgreb) i bygningen.

 • En bygningstermografering kan således danne grundlag for en energioptimeringsplan, så du har mulighed for at udbedre uregelmæssighederne og spare penge på den årlige varmeregning.

Hvilke uregelmæssigheder kan der være?

 • De uregelmæssigheder som kan optræde i bygnings ydervægge, vinduer og tage er kuldebroer og utætheder.

 • Både kuldebroer og utætheder kan lokaliseres ved hjælp af termografering.

 • Termograferingen bør imidlertid udføres med et etableret undertryk i bygningen, så utætheder langs sprækker synliggøres.

Hvor foretages termograferingen?

 • En tommelfingerregel inden for termografering er, at det er ca. 10 gange bedre at lokalisere kuldebroer og utætheder i konstruktionen indefra i forhold til udefra.
 • Udvendig termografering kan primært benyttes til at danne et hurtigt overblik over bygningen.

Hvad skal du være opmærksom på ved termografering?

 • Hvis du som privatperson ønsker at få dit hus termograferet, er der en række områder, du skal være opmærksom på, inden du går i gang.

 • Det er blandt andet ikke på alle tider af året, at du kan få udført en termografering, da der skal være en bestemt temperaturforskel mellem inde og ude.

 • Hvor stor temperaturforskellen skal være er blandt andet afhængig af husets alder, og hvad der skal undersøges. Som udgangspunkt kan der i Danmark typisk udføres termografiopgaver i månederne fra november til april.

 • Ud over temperaturen er der også en lang række andre forhold, som er vigtige, for at du kan få et brugbart termograferingsresultat.

 • Der skal blandt andet være passende vind- og vejrforhold og en bestemt trykforskel over klimaskærmen.